Amedeo
Follow us!

Search

Sürdürebilirlik Politikası
  -  Sürdürebilirlik Politikası

SÜRDÜREBİLİRLİK POLİTİKASI

Sürdürebilirlik konusunda çalışanlarımız ve tedarikçilerimizin farkındalıklarını arttırmak, buna yönelik yapılan çalışmalarla öncü firma olma vizyonu ile kurumsal sürdürülebilirlik yaklaşımının entegre edildiği bir yönetim anlayışıyla sürdürülebilir bir gelecek için enerji verimliliği, atık yönetimi, karbon emisyonu ve sürdürülebilir tasarımlar gibi çalışmaları desteklemekteyiz.

 

 • Sürdürülebilirlik anlayışımızı sorumlu tedarik zinciri uygulamalarıyla hayata geçirmeyi ve tedarikçilerimizin sürdürebilir yönetim uygulamaları konusunda destek ve değer katmalarını sağlamak,
 • Yenilenebilir kaynaklardan enerji üreten firmamız da faaliyetlerimizi sürdürmek için tükettiğimiz enerji miktarında iyileşmeyi sağlayacak uygulamaları geliştirmeyi ve hayata geçirmeyi, enerji tüketimimizi sürekli takip ederek tükettiğimiz enerjiyi daha verimli kullanmak,
 • Kaynakların etkin ve verimli kullanılmasına yönelik aksiyonlar almak ve iyileştirmek, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını desteklemek,
 • Çalışan bağlılığı ve refahını yükseltmeyi, kendilerini geliştirebilecekleri ve güvenli çalışabilecekleri ortam oluşturmak,
 • Çalışma ortamlarımızda her türlü ayrımcılığın önlenmesi ve buna bağlı olarak istihdam, kariyer yönetimi, ücretlendirme, performans değerlendirme vb. konularda eşit haklar sağlamak,
 • İş sağlığı ve güvenliği alanında daha fazla iyileşmeyi sağlayacak uygulamaları geliştirmek, bu alandaki uluslararası performans kriterlerini takip etmek,
 • Kurum genelinde risk yönetim kültürü ile risklere erken önlem alarak sürdürülebilir büyümeyi desteklemek,
 • Ulusal ve uluslararası alanlarda sürdürülebilir finansmana erişmeyi hedeflemek,
 • İş süreçlerimizin temel iş etiği, çevre etiği ve kurumsal yönetişim ilkeleri ile uyumlu olmasını sağlamak,
 • Faaliyetlerimizin çevresel ve sosyal etkilerini değerlendirerek, toplum sağlığı ve refahının gözetilmesini sağlamak,
 • Ülkemizin ve toplumun kalkınması ve daima ileri gidebilmesi için çalışmalarımıza devam etmek sürdürebilirlik politikamızdır.

 

ARKOPA