Amedeo
Follow us!

Search

Kurumsal Eşitlik Politikası
  -  Kurumsal Eşitlik Politikası

KURUMSAL EŞİTLİK POLİTİKASI

Bu politikanın amacı Arkopa Ahşap Panel’ in Kurumsal Eşitlik ilkeleri kapsamında çalışmalarını yürütülmesi ve firmamız için ‘Kurumsal Eşitlik’ kavramının önemini vurgulamaktır.

 

Arkopa Ahşap Panel olarak tüm süreçlerimizi Kurumsal Eşitlik ilkelerimiz doğrultusunda yönetmeyi hedeflemektir. Kurumsal Eşitlik Politikamız; dil, ırk, renk, cinsiyet, engellilik, siyasal düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplere dayalı ayrım yapılmaması gerekliliği üzerine oluşturulmuştur. Kurumsal Eşitlik Politikası kapsamında temel hedefimiz tüm süreçlerimizi Kurumsal Eşitlik ilkelerimiz doğrultusunda yürütmektir.

 

  • İş ilişkisinde ve tüm insan kaynakları süreçlerinde “dil, ırk, renk, cinsiyet, engellilik, siyasal düşünce, felsefî inanç, din ve mezhep ve benzeri sebeplere dayalı” ayrım yapmayıp, her bireye eşit fırsatlar sunarız.
  • Kurumsal Eşitlik’ kavramını şirketimiz bünyesinde stratejik olarak yaşama geçirmek hedefimizdir.
  • Eşitlik kavramına olumsuz etkileyebilecek her türlü yaklaşımdan uzak durarak firma süreçlerimizi sürdürmeye özen gösteririz.
  • Gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerde eşitlik bilincini ön planda tutarak çalışanlarımızla ve etkileşim halinde olduğumuz tüm paydaşlarımızla bu bilincin korunması için çalışırız.
  • Kadın çalışanların orta ve üst düzey yönetimdeki karar alıcı pozisyonlarda yer almasını destekleriz.
  • Paydaşlarımızla kurduğumuz ilişkide; çeşitliliği tanıyan, eşitliği esas alan kapsayıcı bir iletişim kurmaya özen gösteririz.
  • Ülkemizin ve toplumun kalkınması ve daima ileri gidebilmesi için sürekli iyileştirmelerle çalışmalarımıza devam ederiz.

 

Tüm faaliyetlerimizi bu doğrultuda sürdürmeyi taahhüt ederiz.

 

ARKOPA